Ydelser

Herunder kan du læse mere om de ydelser, jeg tilbyder dig:

Freelance timer

 Oplever du, at din værdikæde – herunder dine kunder, leverandører eller samarbejdspartnere – begynder at stille krav og ønsker information om, hvordan I arbejder med grøn omstilling, jeres klimaregnskab samt diverse politikker?

De større virksomheder er allerede i gang med at rapportere til forskellige EU-rapporteringskrav såsom CSRD, ESRD og ESG. Disse rapporter inkluderer hele værdikæden, hvilket betyder, at der nu bliver stillet spørgsmål “nedad” i kæden, og der indhentes en masse information til brug for rapportering.

Har I svært ved at svare? Mangler I ressourcer eller kompetencer?

I så fald kan I ansætte mig i en kortere eller længere periode og modtage en faktura baseret på den tid, jeg bruger, eller I kan købe et klippekort. Vi starter altid med en dialog om jeres behov, hvorefter vi udarbejder en plan for samarbejdet.

 

Workshops

I samarbejde med dig, udarbejder og designer jeg den workshop og med de temaer, I har brug for.

Længde og deltagerantal aftales.

Jeg er uddannet i Meetovation og som Systems Leader fra The Value Web hvilket hjælper mig til at facilitere og designe den gode workshop med focus på deltagerne og den proces workshoppen skal lede til.

Foredrag

Jeg holder foredrag om de fleste emner indenfor bæredygtighed.

Emner

Bæredygtighed og hvorfor

De 3 bundlinjer, den sociale-, den miljæmæssige og den økonomiske bæredygtighed

ESG rapportering

Klimaregnskab

Verdensmål og hvordan du kan bruge dem

Bæredygtighed set i et turismeperspektiv

Bæredygtighed og destinationsudvikling.

Min baggrund er dansk turisme og med en DMO baggrund hvor jeg har arbejedet med både Leisure (kystturisme) og Business turisme. Jeg kender de udfordringer dansk turisme står overfor. Men gennem mit internationale arbejde for GDSM, har jeg også et overblik over de globale trends indenfor bæredygtighed såsom

DEI/EDI,

Netzero events

Carbon Roadmaps

Betydningen af certificering for en turismevirksomhed

Regeneration er næste skridt på bæredygtighedsrejsen, og bæredygtighed er kun et mellemstop. Men hvad er forskellen og hvorfor er bæredygtighed ikke nok?

 

Jonglering med verdensmål_Ige Krogh Larsen

Konsulentbistand

Som er min primære opgave.

Jeg kan hjælpe dig og din virksomhed på vejen til en bæredygtighed og grøn omstilling. Lige fra at udarbejde jeres første CO2-regnskab til at udvælge verdensmål, udvikle bæredygtighedstrategier og til at markedsføre jeres arbejde og budskaber om bæredygtighed.

Derudover guider jeg virksomheder, som ønsker at få en bæredygtighedscertificering. Jeg arbejder primært med 2 certificeringer – Green Key og B Corp, men kender de fleste andre certificeringer og standarder. Derudover er jeg uddannet i den helt nye standard DS 5001 Ligestilling og Diversitet og kan hjælpe din virksomhed igennem til certificering.

I denne artikel kan du læse mere om min tilgang 

First Coffee Talk

 

Der findes mange forskellige måder at finansiere mine timer på, og lige nu findes der mange forskellige puljer de rkan bruges til konsulthonorar. Både gennem Virksomhedsprogrammet eller hvis du er en turismevirksomhed, så spørg det lokale destinationskontor om der findes midler til det grønne arbejde.

SMVgrønnekomptencer

Klimaregnskab/ Co2 Regnskab

Jeg kan hjælpe dig og din virksomhed med at udarbejde jeres første – eller næste – klimaregnskab. Jeg arbejder i Klimakompasset, som tilbydes gennem Erhvervsstyrelsen. Klimakompasset bygget på GHG protokollen og er et nemt værktøj til de fleste virksomheder.

Klimaregnskabet udarbejdes bedst sammen med bogholderiafdelingen og bæredygtoghedsansvarlig i fællesskab. Jeg arbejder med sidemandsoplæring og peer-to-peer, der sikrer at virksomheden får en oplæring i at udarbejde kommende klimaregnskaber selv, internt i virksomheden. Jeg hjælper med at analysere på virksomhedens scope 1, scope 2 og scope 2 og hjælpe med at identificere en reduktionsplan.

Hvis virksomheden ønsker, skriver jeg jeres klimaregnskab, klimarapport, impact rapport eller hvad jeres klimaregnskab nu hedder – eller jeg bidrager med en analyse til årsregnskabet.

Alle de kunder jeg har hjulpet til en certificering, har jeg samtidig hjulpet på vej med deres klimaregnskab. 

Min tilgang er at al læring forbliver i virksomheden og når jeg afslutter projektet, så er virksomheden klædt på til de næste par skridt selv.