B Leader

Jeg er uddannet B Leader fra B Corp Nordics november 2021. B Leaders er uddannet til at guide virksomheder gennem processen med at udfylde ansøgningen B Impact assessment, dokumentere virksomhedens arbejde og til indsendelse. Derefter bliver ansøgningen gennemgået og certificeret af B Lab.

I 2022 har jeg hjulpet 3 virksomheder med deres B Corp process:

Et eventsted, som ønsker at være CO2 neutral på deres events.

En kaffekæde med 11 cafeer, som allerede har bæredygtighed integreret i deres purpose og forretningsformål, hvorfor B Corp er det naturlige næste skridt til at dokumentere, men også udfordre virksomheden til fremadrettet at tænke ansvarlighed ind i alle forretningsbeslutninger. De vil også bruge B Corp i onboarding og træning af deres medarbejdere.

En vingrossist, der ønskede at sikre fortsat levarandørstatus, men også fremtids- og konkurrencesikre virksomheden. Virksomheden har et stærkt bæredygtighedsfokus og mit arbejde med dem bestod i at sikre at de havde gennemarbejdet ansøgningen, og at de havde dokumneteret på tilstrækkelig vis. De vil desuden bruge en certificering til B Corp, til at stille krav i deres leverandørkæde af vinbønder. Men også stille krav til kunder ift g gentænke alle